Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady podstawowe

Dystrybutor marek dziecięcych P.H. STOK przykłada dużą wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu. Zasady zachowania poufności są udostępniane wszystkim zainteresowanym na stronach internetowych mybags.pl.

Mybags.pl, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej mybags.pl (dalej zwanej sklepem internetowym) jest – Mariola Stokowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stok P.H. Mariola Stokowska w Łodzi, przy ul. Odolanowskiej 16, NIP 726-000-58-48, REGON 470123158, telefon: 42 653-80-53, e-mail: info@stokkids.pl (dalej także „P.H. STOK”).

Dane wymagane podczas rejestracji, zakupów i realizacji zgłoszeń serwisowo-reklamacyjnych

W formularzu rejestracyjnym sklepu internetowego oraz zgłoszenia reklamacji konieczne jest podanie danych osobowych (imię i nazwisko), adresu korespondencyjnego, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w danym sklepie, a w razie dokonania zakupu także potwierdzenie zamówienia oraz informacje o stanie jego realizacji. Adres e-mail zostanie także wykorzystany w przypadku ważnych zmian w serwisie mybags.pl – wówczas na podany adres e-mail zostanie wysłana stosowna informacja.

Dane opisane powyżej te są konieczne do zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi nam realizację zamówienia lub wykonanie czynności związanych ze zgłoszeniem serwisowo- reklamacyjnym.

Podane dane przetwarzamy także w celu zarządzania kontami użytkowników serwisu mybags.pl oraz w celu informowania użytkowników o zmianach w serwisie, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzamy dane także po to, aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w którymś sklepie został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.).

W celu wywiązania się przez P.H. STOK z obowiązków związanych z realizacją zamówień dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: współpracownikom, którzy w ramach serwisu mybags.pl zajmują się obsługą i realizacją zamówień, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom programów komputerowych oraz osobom zajmującym się obsługą poczty e-mail, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wykonania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, korzystając z danych teleadresowych wskazanych powyżej.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z późn. zm.), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Nasze sklepy internetowe używają cookies. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Cookies

P.H. STOK dokłada wszelkich starań, aby każdy prowadzony sklep internetowy ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zamówień. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.

Istnieje możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi witryny nie będą działać poprawnie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane w Urządzeniu, z którego użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową mybags.pl. Pliki te są bardzo pożyteczne, gdyż pozwalają “stronie” rozpoznać preferencje użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, “długość życia” pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do:
– uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie oraz identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
zapamiętywania ustawień użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
– obserwacji sposobów użytkowania strony, dzięki czemu możemy zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez P.H. STOK cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

P.H. STOK wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Brak wyrażenia akceptacji plików cookie nie oznacza braku możliwości korzystania z sklepu internetowego mybags.pl.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce?

Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Profile społecznościowe

P.H. STOK posiada profile w mediach społecznościowych, gdzie przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile firmowe. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem danego profilu, w tym w celu informowania zainteresowanych osób odwiedzających o działalności P.H. STOK i produktach sprzedawanych na stronach jego marek produktów oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez P.H. STOK w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych marek oraz budowaniu i utrzymaniu rozpoznawalności oraz pozytywnego postrzegania marek, których P.H. STOK jest dystrybutorem.

Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu mybags.pl

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności mybags.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy Użytkowników serwisu na stronach stokkids.pl oraz za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu poczty elektronicznej.

Kontakt

W przypadku pytań użytkowników dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, warunków korzystania z sklepu mybags.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: info@stokkids.pl. Serwis działający pod adresem mybags.pl, prowadzony jest przez “Stok P.H. Mariola Stokowska” z siedzibą w Łodzi, ul. Odolanowska 16, NIP: numer 726-000-58-48. Regon numer: 470123158.